FANDOM


List of Uchiha Clan members

 1. (Alive)
 • Uruchi Uchiha
 • Teyaki Uchiha
 • Tekka Uchiha
 • Yashiro Uchiha
 • Yakumi Uchiha
 1. (Decreased)
 • Shisui Uchiha
 • Setsuna Uchiha
 • Obito Uchiha
 • Kagami Uchiha
 • Izuna Uchiha
 • Hikaku Uchiha
 1. (Antagonist)
 • Madara Uchiha (Former Leader of the Uchiha Clan) (Mastermind of Akatsuki)
 • Itachi Uchiha (Former Heir of the Uchiha Clan) (Member of the Akatsuki)
 • Kasari Uchiha (Decreased) (Scout of the Dark Style Team)

All items (13)